Testosterone Cypionate 250 mg/ml by Hilma Biocare

kr600.00

Testosterone is the most effective mass builder available, stacks well with virtually everything and can be used alone for significant increases in both muscle mass and strength. If used in combination with other anabolic androgenic steroids, the choice of products includes dianabol, primobolan, equipoise and Deca-Durabolin.

Cypionate kan staplas med andra föreningar än dessa, men användaren bör utvärdera sina mål och bestämma vilka steroider och vilka som kommer att få fram vilka typer av vinster. För massa är testosteron utmärkt val, och mer testosteron bör föredras framför stapling med andra föreningar för detta uttryckliga syfte. För att minimera vattenretention kan vissa steroider föredras och detta är ett bra beslut, eftersom mer testosteron inte kan minska dessa vattenvinster (och faktiskt bara kan göra att de blir värre). Detta är ett exempel på hur stapling av cypionat (eller något annat testosteron) kan vara mycket fördelaktigt. Men för första gången är en rekommenderad cykel endast testosteron och cypionat är ett bra val. Återigen, på grund av dess extrema verkningslängd och förmåga att upprätthålla stabila steroidblodnivåer samtidigt som injektionsfrekvensen minimeras.

Kategori: