Dilaudid Hydromorphone 4 mg

kr1,500.00

Dilaudid kan bromsa eller stoppa andningen, särskilt när du börjar använda detta läkemedel eller när din dos ändras. Använd aldrig Dilaudid i större mängder eller längre än föreskrivet