buprenorfin 8 mg

kr1,800.00

För de flesta patienter är rätt dos mellan 8 och 16 mg (en eller två 8 mg tabletter) per dag, även om vissa patienter klarar sig bra med 4-6 mg och andra kräver upp till 24 mg. 6. Varför tillsätts naloxon till buprenorfinet?