KOP ZOPICLONE 7.5 I SVERIGE

kr1,800.00

ZOPICLONE 7.5 (varumärken Zimovane och Imovane) är ett icke-bensodiazepin hypnotiskt medel som används vid behandling av sömnlöshet. Det är en cyklopyrrolon, som ökar den normala överföringen av neurotransmittorn gamma-Aminobutyric acid i centrala nervsystemet, som bensodiazepiner gör, men på ett annat sätt.

Kategori: