Rohypnol 2mg

kr1,800.00

Rohypnol kan också användas tillsammans med andra missbruksmedel, såsom alkohol eller kokain för olika effekter. Rohypnol kan öka alkoholförgiftningen eller kan användas för att minska irritationen och ångesten i samband med överdriven kokainanvändning (binging).